iTViet

Thiết kế Website và Lập trình phần mềm

Hiển thị Custom post title & Description của Yoast SEO vào trong theme

Chào các bạn!

Khi các bạn sử dụng Yoast SEO muốn viết lại title và description của bài viết nhằm SEO tốt hơn hoặc đơn giản là thẩm mỹ hơn nhưng lại không biết hiển thị các custom này ra vì mặc định các custom này chỉ thể hiện lên các công cụ tìm kiếm.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn hiển thị Custom post title & Description của Yoast SEO tại bất cứ đâu bạn muốn.

Thông thường để hiển thị title thì các bạn dùng hàm:

the_title();

bây giờ bạn dùng

echo get_post_meta(get_the_ID(), '_yoast_wpseo_title', true);

tương tự với description thì các bạn dùng code sau:

echo get_post_meta(get_the_ID(), '_yoast_wpseo_metadesc', true);

vậy là xong.

Kết luận: Việc dùng các custom này không ảnh hưởng gì đến SEO, tùy theo nhu cầu mà sử dụng. Chúc các bạn thành công.

DROP A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *